ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2016

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Σ.

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Γ.Σ.

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμός)

 

Πρόσκληση

 

Πρακτικό Γ.Σ. Μετόχων

 

 

Πρακτικό Σύγκλησης ΓΣ

 

 

 

 

Πρακτικό Έγκρισης

 

 

 

 

Έκθεση Διαχείρισης ΔΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

home.png

previous.png